Een dementievriendelijk Oirschot

voor en door inwoners uit Oirschot, Spoordonk , Oost- West- Middelbeers.

 

Voor mensen met dementie is het belangrijk om zoveel mogelijk mee te kunnen blijven doen in de samenleving – dat ze ondanks hun aandoening kunnen blijven participeren in onze gemeente en zinvolle daginvulling kunnen vinden. Maar hoe organiseer en faciliteer je dit als samenleving en als gemeente? Daar willen we graag wat aan doen. De eerste stap is 'informeren' en dat doen we via deze website; voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, buren, vrienden en andere belangstellenden uit Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers

Wat is een dementievriendelijke gemeente?

 

Een dementievriendelijke gemeente stimuleert en faciliteert burgers, bedrijven en organisaties om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving. Zo ontstaat er een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten.

De gemeente, in ons geval tal van vrijwilligers en organisaties, zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Zij maken begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een dementievriendelijke gemeente werkt onder andere actief samen met partijen zoals de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en het regionale netwerk dementie.

bron: https://www.samendementievriendelijk.nl/gemeenten

 

Informatie over dementie

 

 

 • dementie.nl
  • Door dementie heb je veel aan je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en ondersteuning voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Bel gratis de DementieLijn voor deskundig advies via 0800-5088. 

    

 

 • mantelzorg.nl
  • De landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een naaste.

 


Hoeveel mensen met dementie wonen er in de Gemeente Oirschot?

In Oirschot hebben circa 350 inwoners de ziekte dementie. Daarvan wonen ongeveer 150 mensen thuis en 200 mensen wonen in een beschermde zorgomgeving. Dit aantal zal in de komende decennia verdubbelen.

Wat doet het Platform Dementievriendelijk Oirschot voor U?

Wij stimuleren en faciliteren burgers, bedrijven, scholen en organisaties om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving. Zo ontstaat er een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert. En waarin de gemeenschap de mensen met dementie een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten.

Het Platform Dementievriendelijk Oirschot wil bijdragen aan een dementievriendelijke gemeenschap door:

 • De beeldvorming rondom dementie bij inwoners bespreekbaar te maken
 • De kennis over dementie bij inwoners te vergroten
 • Ontmoetingen te bevorderen tussen mensen met en zonder dementie
 • Beter contact tussen generaties te stimuleren
 • De autonomie voor mensen met dementie te bevorderen.
 • Bijdrage te leveren aan het welzijn voor mensen met dementie.

Wat is de rol van Alzheimer Nederland?

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren door:

 • onderzoek 
 • ondersteuning
 • belangenbehartiging
 • stimuleren en faciliteren van een dementievriendelijke omgeving
 • voorlichting en informatie, het vergroten van kennis over dementie en het begrip voor mensen met dementie.

Hier vindt u alle algemene informatie over dementie; van onderzoek tot voorlichting, van belangenbehartiging tot ondersteuning.

Alzheimer Nederland wordt ondersteund door een groot vrijwilligersnetwerk: ruim 3500 mensen!

Ik wil graag een bijdrage leveren als vrijwilliger; wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn tal van mogelijkheden! We benoemen enkele voorbeelden:

 • begeleiding tijdens een wandeling
 • samen met iemand een boodschap doen
 • in de 'donkere dagen' iemand binnen de gemeente ergens naar toe brengen en/of ophalen
 • assisteren bij dementievriendelijke activiteiten
 • ideëen creeren voor een nog dementievriendelijker Oirschot

Neem contact op via het contactformulier onderaan deze pagina; we gaan u in contact brengen met de juiste contactpersoon. Samen maken we onze Gemeente dementievriendelijk!

Wie vertegenwoordigen het Platform Dementievriendelijk Oirschot?

Dementievriendelijk Oirschot is een initiatief van het Platform Dementievriendelijk Oirschot (DVO) dat bestaat uit vrijwilligers en vertegenwoordigers van de regionale afdeling van Alzheimer Nederland, van WIJzer Oirschot, Joriszorg, Amaliazorg, ondernemersvereniging Land van Oirschot, Samendementievriendelijk.nl, de Gemeente Oirschot. Vanuit onze werkzaamheden, expertises en/of als vrijwilligers dragen wij een steentje bij aan een dementievriendelijke samenleving.